Procedura nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich obowiązująca od 26.04.2021 r.
2021-04-23 11:14:47

 

   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:    1.  Nauczanie hybrydowe polega na organizacji zajęć dla klas I-III w taki sposób, że część uczniów pracuje stacjonarnie, a część zdalnie.
    2. W Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich  od 26.04.2021r. Do 30.04.2021 będzie się  odbywać się  według następującego podziału:
    • 26.04 2021r. – stacjonarnie w szkole będą się uczyć uczniowie klas: I  i II, natomiast uczniowie klasy  III  zdalnie.
    • 27.04 2021r. – stacjonarnie w szkole będą się uczyć uczniowie klas: II  i III, natomiast uczniowie klasy  I  zdalnie.
    • 28.04 2021r. – stacjonarnie w szkole będą się uczyć uczniowie klas: I  i II, natomiast uczniowie klasy  III  zdalnie.
    • 29.04 2021r. – stacjonarnie w szkole będą się uczyć uczniowie klas: II  i III, natomiast uczniowie klasy  I  zdalnie.
    • 30.04 2021r. – stacjonarnie w szkole będą się uczyć uczniowie klas: I  i III, natomiast uczniowie klasy  II  zdalnie.

    3. Praca z uczniami odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
    4. Nauka w klasach pracujących zdalnie odbywać się będzie zgodnie z procedurą nauczania zdalnego.
    5. Nauczanie uczniów w formie stacjonarnej odbywać się będzie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i zgodnie        z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.
    6. Świetlica szkolna pracuje  w godzinach od 7.00 do 13.00http://sprataje.tbu.pl/printnews.php?id=434