Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

Wtorek, 15 czerwca 2021, Do końca roku 199 dni Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

http://sprataje.tbu.pl

scenariusz 1

SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO – RUCHOWYCH

 

 

 

Cele ogólne zajęć:

·        Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.

·        Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy.

·        Wzmocnienie równowagi ciała, polepszenie koordynacji lewa – prawa strona ciała, rozładowanie zmęczenia i napięcia, kształcenie zdolności rytmiczno - tanecznych.

 

Cele operacyjne:

-         dzieci potrafią brać udział w zabawie zbiorowej

-         dzieci potrafią zatrzymać się na przerwę w muzyce i wznowić ruch,

-         dzieci doskonalą ruchy zamierzone przez naśladowanie,

-         potrafi tworzyć nowe ruchy,

-         potrafi dostosować natężenie ruchu do dynamiki muzyki,

-         kształtuje i rozwija podstawowe cechy motoryczne,

-         potrafi zagrać na instrumentach perkusyjnych.

 

Metody realizacji zadań:

·        taniec,

·        śpiew,

·        zabawy muzyczne, rytmiczne i ruchowe,

·        rozmowa,

·        gra na instrumentach.

 

 

Formy prowadzenia zajęć:

·        indywidualna,

·        zespołowa,

·        zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne:

magnetofon, nagrania podkładów muzycznych do piosenek i zabaw, tamburyn, ręcznik, opaski na głowę bociana i żabki dla każdego dziecka, kartki papieru dla każdego dziecka, zielone kredki.

 Przebieg zajęć:

 

1.     Piosenka na powitanie.  Tekst piosenki.

2.     Zabawa ożywiająca: aerobik.

3.     Zabawa muzyczno – taneczna.

4.     Zabawa muzyczno – ruchowa „Niedźwiadek”. Tekst piosenki.

5.     Zabawa muzyczno – ruchowa „Jak to miło być kaczuszką”. Tekst piosenki.

 

·        „Marsz lalek” – marsz z gazetą na głowie tak, aby nie spadła – po

·        „Mycie podłogi” – w siadzie skocznym w kręgu. Gazeta na podłodze przed sobą. Ręce na gazecie. Przesuwanie obszernymi ruchami gazety w różnych kierunkach.

 

7.     Zabawa ruchowa przy piosence – „Rysunek”.

 

·        Na podłodze leżą rozłożone kartki do rysowania (ilość kartek taka sama jak ilość dzieci). Obok każdej z nich leży zielona kredka. Podczas trwania zwrotki piosenki dzieci chodzą ostrożnie pomiędzy kartkami w rytm melodii. Gdy zaczyna się refren dzieci przykucają przy najbliżej leżącej kartce i rysują na niej ilustrację do refrenu. Rysowanie trwa tyle, ile trwa refren. Podczas drugiej zwrotki dzieci ponownie przechadzają się pomiędzy ilustracjami śpiewając. Pojawienie się refrenu jest sygnałem do rysowania. Dzieci nie szukają swojej kartki, tylko dorysowują ilustrację na najbliżej leżącej kartce. Po wykonaniu ilustracji następuje powieszenie ich na tablicy i wspólne oglądanie. 

8.     Zabawy z ręcznikiem – „Jesteśmy cudakami”.

 

·        Cudaki rozkładają skrzydła (ręczniki) i latają wysoko, cały czas uważając, by nie dopuścić do zderzenia.

·        Cudaki bardzo się najadły (dzieci wkładają ręcznik pod koszulkę), są bardzo ciężkie, a gdy się poruszają głośno tupią.

·        Cudaki spacerują na czterech łapach, ich skrzydła odpoczywają (dzieci kładą ręcznik na plecach).

·        Cudaki idą na plażę, rozkładają ręczniki, kładą się i opalają. Przy głośniejszej muzyce cudaki bawią się na plaży, przy ściszonej – opalają się.

·        Cudaki mają długie ogony (dzieci wkładają, jeden koniec ręcznika za spodenki).

·        Cudaki poszły na bal. Ustawiły się jeden za drugim. Każdy trzyma za ogon poprzedniego cudaka.

·        Cudaki tańczą. Nauczyciel prowadzi korowód cudaków.

·        Cudak tańczy ze swoim ogonem. Cudak uwielbia swój ogonek i tańczy z nim wdzięcznie wymyślając nowe figury taneczne.

·        Cudak czuje się śpiący, ciężko stawia nogi, kiedy muzyka cichnie, cudak ziewa i układa się do snu.

 

 

 

9.     Relaksacja – Zabawa przy piosence „Kółko małe, kółko duże”. Tekst piosenki.

10. Zabawa na koncentrację –„Rytmiczny głuchy telefon”.

 

·        Grupa siedzi w kole, a jedno dziecko wybiera sobie w myśli jakąś piosenkę i wystukuje rytm tej piosenki na plecach sąsiada. Ten przekazuje rytm sąsiadowi i tak do końca kółka. Ostatnie dziecko głośno wystukuje rytm, który został mu przekazany. Jeżeli zgadza się on z pierwotnym, wówczas ktoś inny rozpoczyna zabawę, jak na początku.

 

11. Zabawa: „Grupa w rozsypce”.

 

·        Dzieci chodzą w rytm muzyki. Na przerwę wykonują określone zadania:

-         spójrz w oczy jak największej liczbie osób,

-         przywitaj się z jak największą liczbą osób,

-         dotknij kolan jak największej liczby osób,

-         uśmiechnij się do jak największej liczby osób.

    12. Zabawa przy piosence „Bocian”.

   13. Zabawa -  „Kałuże”.

 

·        Z szarf na podłodze układamy o jedną mniej niż dzieci – kałuże. Dzieci chodzą po sali zgodnie z akompaniamentem. Na pauzę wskakują do kałuży. Kto nie zdąży – odchodzi.

 

14.  Zabawa: „Rozluźnienie”.

 

·        Dzieci rozkładają na podłodze ręczniki i kładą się na nich na plecach

z zamkniętymi oczami. Oddychają głęboko i swobodnie. Nauczyciel wymawia po kolei różne części ciała, które leżący na podłodze napinają, a w chwilę później rozluźniają. W ten sposób napinamy

i rozluźniamy całe ciało, zaczynając od nóg, poprzez dolną i górną część tułowia, głowę i ramiona.

 

15. Ćwiczenie: „Oddech i kartka papieru”.

·        Dziecko chwyta kartkę dwiema dłońmi w połowie wysokości i trzyma przed ustami, lekko opierając jej górną krawędź o nos. Obserwuje, jak kartka odsuwa się od twarzy, kiedy się na nią dmucha. Gdy kartka wróci na swoje miejsce, dziecko skupia uwagę na jej kontakcie

z twarzą. Powtarza kilkakrotnie ćwiczenie z zamkniętymi oczami. Skupia uwagę na własnym oddechu, później na dotknięciu kartki. Dziecko zmienia siłę oddechu: dmucha długo i łagodnie albo krótkimi i silnymi wydechami i obserwuje ruchy kartki.

Kierowanie własnym oddechem uświadamia dziecku automatyzm oddychania, w kolejnych cyklach wydycha powietrze, wstrzymuje oddech, nabiera powietrza do płuc i ponownie je wydycha.

 

16. Ocena zajęć.

·        Dzieci oceniają atrakcyjność zajęć wybierając jeden z trzech znaczków. Przy wybranym znaczku przyklejają swoje imię.

17. Pożegnanie.

·        Dzieci wypowiadają rytmicznie tekst wykonując ruchy wynikające

z tekstu z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych.

„ Wszystkim pięknie dziękujemy za wspólną zabawę,

może znów się zobaczymy, zatańczymy razem”.Pilne !

Kalendarz ważnych wydarzeń

Ogłoszenia

Artykuły

Wróć do góry