Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

Środa, 27 września 2023, Do końca roku 95 dni Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Procedura podejrzenie COVID-19

Procedura postępowania w razie podejrzenia COVID-191.Nauczyciel, który zaobserwował u dziecka jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica).


2.Nauczyciel przekazuje dziecku instrukcje, jak ma się zachowywać w wyznaczonym miejscu.


3.Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców.


4.Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.


5.Nauczyciel otwiera okno.


6.Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).


7.Dziecko prowadzone jest do osobnej, wyznaczonej sali, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.


8.Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.


9.Dziecko z podejrzeniem choroby przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.


10.Do szkoły nie są przyjmowane dzieci, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.


11.Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID–19.Wróć do góry