Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

Sobota, 15 sierpnia 2020, Do końca roku 138 dni Imieniny: Marii, Napoleona, Stelli

http://sprataje.tbu.pl

Procedura pobytu uczniów w sali dydaktycznej

Procedura pobytu uczniów w sali dydaktycznej


 1. Pobyt uczniów w szkole oparty jest na zastosowaniu reżimu sanitarnego.

 1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia co godzinę.

 1. Grupa może liczyć nie więcej niż 12 uczniów.

 1. Uczeń nie może zabierać ze sobą z placówki przyborów i podręczników, z których będzie korzystał podczas pobytu na zajęciach /konsultacjach z wyjątkiem własnych, przyniesionych do szkoły.

 1. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia wszystkie rzeczy, sprzęty itp. należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.

 1. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pracownika obsługi szkoły.

 1. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły.

 1. Podczas konsultacji z nauczycielami uczniowie klas IV –VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą – zabierają je do domu.

 1. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.

 1. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

 1. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.Wróć do góry