Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
2024-01-10 12:21:44


   Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.








24004.jpg

   Nasza szkoła otrzymała w roku 2023 z programu kwotę 15.000 zł. Kwota przyznanego wsparcia finansowego to 12.000 zł, natomiast wkład własny wynosił 3.000 zł. Zakupiono 587 książek, w tym 264  egz. lektur, co stanowi 45 % zakupionych książek. Po przeprowadzeniu diagnozy badającej preferencje czytelnicze uczniów, konsultacjach z społecznością szkolną i wsparciu współpracy z bibliotekami publicznymi została stworzona lista książek planowanych do zakupu. W zakupach planowanych książek uwzględniono potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zostały zakupione książki terapeutyczne, a także książki obrazkowe do  oglądania i opowiadania, książki łatwe w czytaniu. Organizacja pracy biblioteki jest dostosowana do potrzeb uczniów - uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na wakacje i ferie. W celu promocji czytelnictwa zakupiono materiały i książki na nagrody. Doposażono głównie bibliotekę szkolną Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne, pięknie wydane książki, bestsellery, pozycje poczytnych autorów. Ciekawie doposażony księgozbiór pozwoli uczniom rozwijać zamiłowania czytelnicze, kształtować inteligencję emocjonalną oraz efektywnie spędzać wolny czas. Wybór i zakup książek dostosowanych został do upodobań uczniów. Program zintegrował‚ różnorodne działania nauczycieli wokół‚ promocji czytelnictwa w szkole. Zaplanowane akcje, wydarzenia i konkursy czytelnicze przyczyniają się do rozwoju czytelnictwa.







http://sprataje.tbu.pl/printnews.php?id=659