W hołdzie westerplatczykom
2022-09-08 11:53:39

1 września 2022r. o godzinie 12.00 zaplanowano uczczenie pamięci żołnierzy uczestniczących w walkach mających na celu obronę Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w trakcie kampanii wrześniowej 1939r.W obronie tej uczesniczyło 182 żołnierzy (w tym 5 oficerów i 1 lekarz), a dowodził nimi major Henryk Sucharski. Wśród nich byli dwaj żołnierze pochowani na cmentarzu w Zborówku: Franciszek Łojek oraz Stanisław Zając. Uroczystości patronował Instytut Pamięci Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w  Kielcach przy wielkim udziale inicjatora tych spotkań radnego Roberta Gwoździa i Burmistrza oraz przedstawicieli Rady Miasta i Gminy Pacanów.  W uroczystości brali udział również: rodzina pana Stanisława Zająca, wizytator Kuratorium Oświaty                w Kielcach,  przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie, która na co dzień opiekuje się tymi grobami, druhowie OSP Zborówek ,  druchowie OSP Rataje Karskie oraz przedstawiciele naszej szkoły: Oliwia Drążek, Amelia Legiecka, Jakub Stachowiak i pełniący szczególną rolę Maciej Stachowiak, który na trąbce odegrał dwukrotnie przy obu grobach utwór "Śpij, Kolego". Był to niezwykle poruszający akcent, kiedy to zaledwie dziesięcioletni chłopiec tak pięknie uczcił bohaterstwo naszych rodaków. Wszystkie delegacje złożyły wiązanki i znicze. Cześć i sława Bohaterom. 

68_Zborowek04_1_1.jpg 
http://sprataje.tbu.pl/printnews.php?id=535