Harmonogram egzaminu ósmoklasisty
2021-05-24 13:20:56
DzieńPrzedmiotGodzina rozpoczęciaCzas trwania25 maja, wtorekjęzyk polski9:00120 minut26 maja, środamatematyka9:00100 minut27 maja, czwartekjęzyk obcy nowożytny9:0090 minut W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi
arkuszami może zostać przedłużony:


  • o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
  • o 50 minut – w przypadku matematyki oraz,
  • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.
Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki
przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie
wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.


Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą
publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i
okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz.
13:00.

Poniżej został zamieszczony link do strony Centralnej Komisji Edukacyjnej:

 Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów:http://sprataje.tbu.pl/printnews.php?id=442