Powszechny spis rolny
2020-09-16 10:26:53Drodzy Rodzice,


Trwa
Powszechny Spis Rolny 2020.

Jeśli podlegacie Państwo obowiązkowi
spisowemu i do tej pory nie spisaliście się samodzielnie, od dziś
może do Państwa zadzwonić rachmistrz telefoniczny. Wyświetli się
wówczas Państwu numer 22 279 99 99.

Wojewódzkie
Biuro Spisowe w Kielcach


Od
1.10 działa Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020, w której do
wygrania jest ponad pięćset nagród, m.in. laptopy i tablety. Szczegóły
na stronie
www.loteria.spisrolny.gov.pl oraz pod numerem telefonu + 22 122 18 11.

Gminne Biuro Spisowe w Pacanowie


http://sprataje.tbu.pl/printnews.php?id=410