Gościnne występy.
2019-12-17 11:31:35


   W dniu 12 grudnia uczniowie z klasy III Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich  uczęszczający na dodatkowe zajęcia teatralne, udali się z wizytą do DPS-u w Świniarach.


    Zostali zaproszeni przez kierownictwo tamtejszej placówki z występami artystycznymi.   Wystawili przedstawienie związane z tematyką świąteczną pt. ,,Zagubiony prezent". Inscenizacja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych pensjonariuszy. Mali artyści zostali  nagrodzeni  gromkimi brawami, a na twarzach oglądających pojawiły się radosne uśmiechy i wzruszenie. Następnie dzieci zostały zaproszone na poczęstunek i obdarowane pięknymi prezentami, wykonanymi przez podopiecznych pani Katarzyny Skórskiej. Na pożegnanie wspólnie zaśpiewano kilka znanych kolęd i życzono sobie nawzajem Wesołych Świąt. To spotkanie było pełne emocji także dla uczniów. Zetknięcie się z ludźmi dotkniętymi niepełnosprawnościami uczy młodzież tolerancji, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. Była to piękna lekcja wychowawcza. Dziękujemy pracownikom i pensjonariuszom za tak pełne ciepła przyjęcie.

Opiekun grupy- Lidia Nega

1955.jpg 

1956.jpg 

1957.jpg 

]1958.jpg
http://sprataje.tbu.pl/printnews.php?id=371