ZAPROSZENIE NA POWIATOWY TURNIEJ W INDYWIDUALNYM TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RATAJACH SŁUPSKICH
2019-01-14 07:32:51


 


POWIATOWY TURNIEJ W INDYWIDUALNYM TENISIE STOŁOWYM
O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W RATAJACH SŁUPSKICH

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich zaprasza w dniu 19 stycznia
2019r. do wzięcia udziału w  Powiatowym Indywidualnym Turnieju Tenisa
Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Ratajach Słupskich.

Zawody odbędą się w Hali Sportowej w Ratajach Słupskich.

 

TURNIEJ ROZGRYWANY BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH

 

1. SZKOŁA PODSTAWOWA (KL I – VI ) DZIEWCZĘTA i CHŁOPCY

2. SZKOŁA PODSTAWOWA (KL VII-VIII) + GIMNAZJUM KL.III - DZIEWCZĘTA i CHŁOPCY


3.KATEGORIA OPEN (SZKOŁY ŚREDNIE + DOROŚLI) - KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

 

ZAPISY W DNIU ZAWODÓW W GODZINACH OD 8.30 DO 9.00Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zobowiązani są dostarczyć organizatorowi w dniu zawodów pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów o wyrażeniu przez nich zgody na uczestnictwo syna/córki w tych zawodach (wzór zgody poniżej). Bez takiego oświadczenia uczeń nie będzie dopuszczony do zawodów!W celu eliminowania przypadków startu osób starszych niż dopuszcza regulamin danej kategorii uczestnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających ich datę urodzenia do ewentualnego wglądu.
regulamin
turnieju


wzór
zgodyRegulamin Turnieju                                                       1.Cele:• popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży• integracja młodzieży szkolnej• propagowanie aktywnych form wypoczynku• wpajanie
zasad „fair-play”2.
Organizator:Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach
Słupskich.3. Termin i miejsce:19 stycznia 2019r.
(sobota) - zgłoszenia zawodników w
dniu zawodów w godzinach 8.30 – 9.00.Hala Sportowa w
Ratajach Słupskich.4. Zasady gry:• turniej rozgrywany będzie systemem do dwóch  przegranych (druga przegrana eliminuje  z turnieju).• rozgrywki prowadzone będą na
podstawie niniejszego regulaminu oraz w oparciu o przepisy gry w tenisa
stołowego. 5. Nagrody:Dla pierwszych 3 osób w każdej z kategorii przewidziano
puchary.6. Opieka lekarska:Organizator zabezpiecza opiekę medyczną, jednak nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne obrażenia cielesne w trakcie trwania zawodów.7. Postanowienia końcowe:                               • zawodnicy muszą posiadać obuwie sportowe na jasnej
podeszwie.• sprawy nie ujęte w regulaminie oraz jego interpretacje
rozstrzyga organizator.

 


 

Zapraszamy do udziału

 

 POZWOLENIE


Wyrażam zgodę, aby mój syn/córka............................................ wziął/wzięła udział w Powiatowym Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, który odbędzie się 19 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w Hali
Sportowej w Ratajach Słupskich. Biorę odpowiedzialność za dowóz syna/córki na zawody, jak i odbiór po zakończonych zawodach sportowych.


Oświadczam
również, że syn/córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym turnieju.

.....................................................................
Podpis rodziców
 
http://sprataje.tbu.pl/printnews.php?id=326