ZAPROSZENIE
2018-01-25 18:30:19


Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich

zaprasza do udziału

w I Gminnym Przeglądzie Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej
„Poetycka Nuta”

organizowanym w ramach Światowego Dnia Poezji.

Przegląd odbędzie się 21 marca 2018 roku o godzinie 9:00

w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich 39A.

Organizatorzy: mgr Kamila Fidala, mgr Dorota Czub,mgr Elżbieta Biskup

Dyrektor szkoły: mgr inż. Krzysztof Eliasz

REGULAMIN  I  Gminnego Przeglądu Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej „POETYCKA NUTA” dla uczniów z gminy Pacanów


Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich
Cele przeglądu:
- popularyzację poezji śpiewanej i piosenki poetyckiej w ramach Światowego Dnia Poezji;
- prezentację dorobku szkolnych  grup wokalnych i wykonawców indywidualnych;
- prezentację tekstów poetów znanych młodzieży ze szkoły i spoza niej;
- konfrontację i wymianę doświadczeń  artystycznych oraz doskonalenie warsztatu Uczestników;  
- integrację uzdolnionej artystycznie młodzieży; 
- rozbudzanie aktywności kulturalnej oraz wrażliwości estetycznej u młodzieży.
Adresaci:
Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
Informacje szczegółowe:
1. Wydarzenie ma charakter przeglądu (prezentacje nie podlegają ocenie).           
2. W Przeglądzie mogą wziąć udział grupy wokalne, duety i soliści.
3. Czas prezentacji artystycznej nie może przekroczyć 10 minut.
4. Uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki, zwracając szczególną uwagę na interpretację tekstu.
5. Uczestnicy zapewniają własne instrumenty muzyczne lub dostarczają pendrive/ płytę CD z podkładem w pliku audio.
6. Organizator zapewnia laptopa do odtwarzania podkładów oraz scenę wraz
z obsługą akustyczną obejmującą sprzęt nagłaśniający wraz z trzema mikrofonami.
7. Przegląd odbędzie się 21 marca 2018 roku w hali sportowej SP w Ratajach Słupskich.
8. Prezentacje konkursowe rozpoczną się o godzinie  9:00.
9. Szczegółowy plan Przeglądu zostanie opublikowany na początku marca na stronie internetowej SP w Ratajach Słupskich http://sprataje.tbu.pl .
10. Wszystkie szkoły otrzymają pamiątkowe dyplomy.
11. Organizator prosi o dostarczenie informacji o zamiarze wzięcia udziału
w Przeglądzie oraz o ilości zainteresowanych osób (kontakt: Kamila Fidala,
tel. 793 911 533, e-mail: kamila.fidala93@gmail.com ) do dnia 28 lutego 2018 r.
12. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest wysłanie czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa (załącznik 1) drogą elektroniczną na adres: kamila.fidala93@gmail.com  w terminie do 10 marca 2018 roku.
13. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

 

 
Załącznik
1.Szkoła
Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach S
łupskich


I
Gminny Przegl
ąd
Poezji
Śpiewanej
i Piosenki Poetyckiej


POETYCKA
NUTA”

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W I GMINNYM PRZEGLĄDZIE
POEZJI ŚPIEWANEJ I PIOSENKI POETYCKIEJ

       
Nazwa
i adres placówki
Imię
i nazwisko nauczyciela przygotowuj
ącego
prezentacj
ę
Telefon
kontaktowy do nauczyciela odpowiedzialnego za prezentacj
ę
Imię
i nazwisko wykonawcy/ wykonawc
ów
Tytuł
utworu oraz nazwisko jego autora
Ilość
os
ób
akompaniuj
ących
Imiona
i nazwiska osób akompaniuj
ących
oraz instrumenty, na kt
órych
graj
ą
Wymagania
sprz
ętowe 

            
  Dyrektor
placówki
…………………………..

 http://sprataje.tbu.pl/printnews.php?id=258