Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

Sobota, 15 sierpnia 2020, Do końca roku 138 dni Imieniny: Marii, Napoleona, Stelli

http://sprataje.tbu.pl

Informacje dla Rodziców


  1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII.

  1. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich pozostałych uczniów.

  1. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

  1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane do placówki i nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli.

3. Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

4. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły, zabawek i innych przedmiotów oraz napojów i produktów spożywczych.

5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.

7. Uczeń klasy IV – VIII, samodzielnie przychodzący na konsultacje do szkoły, w razie uzasadnionego podejrzenia, że może być chory, nie będzie przyjęty do szkoły, a rodzic zostanie poinformowany o fakcie telefonicznie i poproszony o natychmiastowe odebranie dziecka.

8. Rodzice dziecka, które wykazywało objawy choroby zakaźnej i zostało nieprzyjęte lub odebrane z placówki, będą zobowiązani poinformować nauczyciela i dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.Wróć do góry