Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

Sobota, 15 sierpnia 2020, Do końca roku 138 dni Imieniny: Marii, Napoleona, Stelli

http://sprataje.tbu.plWiadomości

Harmonogram odbioru świadectw przez uczniów poszczególnych klas.

Dodal: demo dnia 2020-06-21 22:59:43


   W najbliższy piątek przypada zakończenie roku szkolnego 2019/20. Niestety w tym roku nie będzie to uroczysty dzień jak w latach poprzednich. Odbiór świadectw jest podzielony na grupy z poszczególnych klas i odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu.

   Wszyscy Uczniowie przychodzą w maseczkach , ósmoklasiści muszą dodatkowo posiadać rękawiczki jednorazowe i swoje długopisy w celu poświadczenia odbioru świadectwa ukończenia szkoły.

   Pamiętamy o zachowaniu 1,5 m dystansu między osobami przed wejściem do szkoły. Dowóz w tym dniu nie będzie organizowany, rodzice sami przywożą dzieci.

  Harmonogram odbioru świadectw przez uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich  26 czerwca 2020 r.

  • 800  - klasa VI
  • 830  - klasa VII
  • 900  - klasa VIII
  • 930  - klasa V
  • 1000 - klasa IV
  • 1030 - klasa III
  • 1100 - klasa II
  • 1130 - klasa I
  • 1200 - klasa 0
Prosimy o punktualne przybycie, oraz o nie gromadzenie się po odebraniu świadectwa.


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 211 razy)

Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

Dodal: demo dnia 2020-06-12 21:54:35


  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddawać zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz informacją podaną przez wychowawców dla rodziców i uczniów.


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 250 razy)

Ósmoklasisto pamiętaj!

Dodal: demo dnia 2020-06-10 21:01:27

Komentarze  (0)  (czytane 131 razy)

Dzień Dziecka

Dodal: demo dnia 2020-05-31 21:21:21

Komentarze  (0)  (czytane 221 razy)

Harmonogram konsultacji dla uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich od 01 czerwca 2020 r.

Dodal: demo dnia 2020-05-31 17:57:37    1. Krzysztof Eliasz ( muzyka, technika)           - poniedziałek od godz. 1000
    2. Dorota  Czub    ( język polski)                           -  czwartek od godz. 900
    3. Lidia    Nega   ( eduk. wczesnoszkolna)                – wtorek od godz. 900
    4. Ewa  Jędo ( biologia, chemia )                         -  czwartek  od godz. 800
    5. Ewa  Tomal   ( matematyka )                          -  czwartek  od godz. 1100
    6. Monika  Surdel  ( język angielski )                    -  czwartek  od godz. 900
    7. M. Kowalik (geografia, historia, przyroda)      – poniedziałek od godz. 900
    8. Ks. Tomasz Grajdek  ( religia )                             -   środa od godz. 900
    9. Renata  Szczepaniak  ( eduk. wczesnoszkolna)      -  piątek od godz. 900
    10. Anna  Lolo  ( język angielski )                            - piątek od godz. 1100
    11. Dariusz Czupryś ( informatyka, wych. fizyczne)    – środa od godz. 1000
    12. Bogumiła Woźny ( język niemiecki)                   - wtorek od godz. 1200
    13. E. Biskup  ( historia, plastyka, muzyka, wos)         - piątek od godz. 800
    14. Karolina Major ( oddział przedsz.)                        - wtorek od godz. 830
    15. Edyta  Jedo  ( oddział przedszk.)                        - wtorek  od  godz. 830
    16. Ewa  Klimczak  ( eduk. wczesnoszkolna)          - wtorek  od godz.  1100
    17. Natalia  Koper  ( matematyka)                             - piątek od godz. 900
    18. Barbara  Pawełczyk  ( eduk. wczesnoszkolna)    -  środa  od  godz. 1030
    19. Katarzyna Zoch  ( pedagog)                               -  środa  od godz. 900
    20. Mieczysława   Stojek  ( fizyka)                         - czwartek  od godz. 800
    21. Albert  Stojek  ( wychowanie fizyczne)             - czwartek  od godz. 800

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 145 razy)

Regulamin konsultacji nauczycielskich

Dodal: demo dnia 2020-05-22 21:49:03

1. Konsultacje nauczycielskie przeznaczone są dla uczniów.
2. Celem konsultacji jest:
a)   pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu  podczas  nauki zdalnej,
b)   pomoc uczniom, którzy z powodu  trudności w dostępie do Internetu  nie mogli zawsze mieć kontakt z nauczycielem,
c)   pomoc uczniom którzy w czerwcu przystąpią do egzaminu ósmoklasisty,
d)   umożliwienie poprawy oceny,
e)   zajęcia z  dziećmi  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
f)   pogłębienie zdobytych wiadomości.
3. Rodzic / prawny opiekun  wyraża zgodę  na  konsultację swojego dziecka z nauczycielem na terenie szkoły.
4. Rodzic  zapewnia dowóz i odebranie dziecka ze szkoły.
5. W razie nieobecności na konsultacjach nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o tym wcześniej sekretariat szkoły.
6. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.

Harmonogram
   1. Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
Na dzień 18.05 2020r.jeden uczeń uczestniczy w zajęciach dwa razy w tygodniu.
   2. Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Na dzień 22.05.2020 r. rodzice 3 uczniów zgłosili chęć uczestniczenia swoich dzieci w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.
   3. Od  25 maja br. uczniowie klasy VIII   będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.
Na dzień 22.05.2020r. chęć uczestnictwa wyraziło 13 uczniów w konsultacjach:

język polski -  poniedziałek od godz. 900

matematyka  - środa          od godz. 900

język angielski  -  piątek      od godz. 900

   4. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Uczeń zgłasza potrzebę konsultacji wychowawcy, a wychowawca ustala termin z nauczycielem.
   Proponowane  dni  konsultacji:  poniedziałek, wtorek,  piątek  od godz. 900. wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 147 razy)

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Dodal: demo dnia 2020-05-22 16:35:26


Ważna wiadomość dla uczniów klasy 8 i ich rodziców odnośnie przeprowadzenia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące
organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty,
gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz zawodowego w 2020 r. 

Czytaj dalej: https://kuratorium.kielce.pl/43159/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis/

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 127 razy)

Dni wolne od zajęć

Dodal: demo dnia 2020-05-22 16:14:16


ZARZĄDZENIE nr 10 /2019/2020

z dnia  22 maja 2020r.

Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich
w sprawie zmiany dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 226 razy)

Zapisz dziecko do Klubu Młodego Programisty online

Dodal: demo dnia 2020-05-12 12:06:50


2013_3.jpg 

  Już 19 i 20 maja ruszają cykle spotkań online, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK, w których – za darmo! - będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6. Wystarczy dostęp do internetu i chęć poświęcenia chwili czasu na naukę podstaw programowania.
wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 169 razy)

Życzenia Świąteczne

Dodal: demo dnia 2020-04-10 22:01:00


Drodzy Uczniowie i Rodzice a także wszyscy Przyjaciele szkoły!

   Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Dyrektor szkoły wraz z gronem pedagogicznym życzą Państwu Błogosławieństwa Bożego, miło spędzonych chwil, wypełnionych radością budzącej się wiosny i wiarą w sens życia. A także dużo zdrowia dla Nas Wszystkich abyśmy się rychło spotkali w murach naszej szkoły.
wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 253 razy)

Kontakt z pedagogiem szkolnym

Dodal: demo dnia 2020-04-02 08:34:37


   W związku z obecną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 istnieje możliwość  kontaktu  z pedagogiem szkolnym


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 230 razy)

Informacje do pracy zdalnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich

Dodal: demo dnia 2020-03-24 11:38:45


   Informacje dla uczniów związane z nauczaniem zdalnym, materiały będą zamieszczane każdego dnia od godz. 800 drogą e-mailową według planu nauczania przesłanego przez wychowawców klas.
wiecej...

Komentarze  (1)  (czytane 382 razy)

Pilna informacja rekrutacyjna

Dodal: demo dnia 2020-03-24 11:33:07


   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich prosi, aby rodzice dzieci pięcioletnich, rozpoczynających edukację przedszkolną w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich, potwierdzili informację o zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego na e-mail: sprataje@gazeta.pl do 10.04.2020r. 


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 264 razy)

Katecheza

Dodal: demo dnia 2020-03-24 11:25:00

W tym szczególnym czasie trwa nadal nauczanie.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 324 razy)

Uwaga 8-klasiści.

Dodal: demo dnia 2020-03-17 10:15:30


Przygotuj się do egzaminu z CKE!

Jak informowało Ministerstwo Edukacji, CKE przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o godz 900 pojawia się nowe zadanie z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, a o godz. 1500 - rozwiązania.

Wszystko to będzie można znaleźć na cke.gov.pl już od poniedziałku 16 marca.


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 287 razy)

Pilne !

Kalendarz ważnych wydarzeń

Ogłoszenia

Artykuły

Wróć do góry