Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

Poniedziałek, 03 października 2022, Do końca roku 90 dni Imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy

http://sprataje.tbu.pl

Scenariusz I

Scenariusz zajęć - piłka nożna halowa
Klasa: VI
Płeć: grupa mieszana
Ilość uczniów: 15
Czas trwania lekcji: 45 min
Przybory i przyrządy: piłka, pachołki


Zadania szczegółowe w zakresie:

Umiejętności:
Uczeń potrafi wykonać zadania prawidłowo technicznie
Uczeń potrafi korygować własne błędy
Motoryczności:
Uczeń kształtuje koordynację ruchową(szybkość
reakcji, orientację przestrzeni, równowagę)
Uczeń doskonali zwinność
Wiadomości:
Uczeń zna celowość poszczególnych zabaw i gier,
jaki element wie techniki kształtuje
Akcent wychowawczy:
Uczeń chętnie wykonuje ćwiczenia zadane mu przez
nauczyciela
Uczeń dba o dobrą atmosferę wśród ćwiczących, sam
dokładnie wykonuje ćwiczenia, przestrzega zasad
bezpieczeństwa

Część wstępna 15’

1)Zorganizowanie grupy i wprowadzenie gotowości do zajęć
Zbiórka
Przywitanie
Sprawdzenie obecności
Sprawdzenie gotowości do zajęć
2) Motywacja do aktywnego uczestnictwa w lekcji
Podanie tematu
Objaśnienie
Pokaz
3)Rozgrzewka
Zabawa ożywiająca
„Berek z piłką” Zabawa polega na przemieszczaniu się po boisku w trójkach podając sobie piłkę. Równocześnie uczniowie starają się wybić piłkę chroniąc przed wybiciem własnej piłki.
Rozgrzewka w biegu w trójkach
*Osoby na zewnątrz krążenia ramion w przód. Osoba w środku prowadzi piłkę trzymając się za ręce pozostałych.
* j.w. tylko krążenia ramion w tył
* Osoba w środku wyrzuca piłkę w górę w przód osoby na zewnątrz biegną do piłki na wyścigi. Osoba ze środka po wyrzucie piłki wykonuje podskoki na drugą stronę sali.
*Osoby na zewnątrz biorą osobę w środku na RR i przenoszą ją na drugą stronę jak najszybciej, osoba w środku NN wyprostowane piłka między NN
*j.w. tylko tyłem
Rozgrzewka w rozsypce w trójkach z piłką:
*Stojąc RR na barki partnerów wykonujemy skłony T w przód – podania piłki NN
*Stojąc tyłem do siebie, RR w górze, chwyt za RR partnerów i wykrok w przód wraz ze skłonem T w tył piłka w RR wszystkich
*Przysiady z partnerem na RR – dwie osoby na zewnątrz trzymają na RR osobę wewnątrz i wykonują serię przysiadów, osoba w środku NN wyprostowane, piłka między NN
*Jedna osoba wykonuje leżenie tyłem, piłka między NN, pozostałe osoby stojąc naprzeciwko siebie wykonują skłony T w przód, osoba leżąca wykonuje leżenie przewrotne z tym, że piłkę stara się skierować w ten sposób by przeszła między RR osób wykonujących skłony i chwyta piłkę do RR.
*W leżeniu przodem przez skłon T w tył podania piłki w powietrzu po kole zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
*Dwie osoby leżenie tyłem, stopy splecione, wykonują równocześnie „brzuszki”, trzecia osoba z piłką między NN podskoki nad NN partnerów w momencie kiedy oni wykonują leżenie tyłem

Część główna 13’

4)Kształtowanie i doskonalenie umiejętności oraz rozwijanie sprawności
Zabawa „ Kto pierwszy” – Dzieci w siadzie skrzyżnym na obwodzie koła każdy z piłką. W kole odliczamy do 4. Po podaniu cyfry przez prowadzącego zajęcia osoba z danym numerem biegnie prowadząc piłkę dookoła koła zgodnie z ruchem wskazówek zegara i siada na swoje miejsce. Ostatnia osoba 5 przysiadów.
*Prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy
*jw. tylko zewnętrzną częścią stopy
*jw. tylko prostym podbiciem
*j.w. tylko podeszwą
*j.w. tylko tyłem do kierunku biegu
*Prowadzenie piłki dowolnym sposobem na sygnał przyśpieszenie(na sygnał wzrokowy)
* Prowadzenie piłki dowolnym sposobem na sygnał prowadzącego siadamy na piłkę
*Uczniowie odliczają do 4 – każdy zapamiętuje swój numerek. Następnie uczniowie prowadzą piłkę po całej sali nauczyciel głośno wymawia którąś z cyfr. Osoby o danym numerze wykonują 5 ugięć wyprostowanych RR po czym dalej prowadzą piłkę.
*Ćwiczenie polega na prowadzeniu piłki dowolnym sposobem za każdym razem innym. Na środku boiska następuje przekazanie piłki sobie biegnącej od przeciwnej bramki.
*Ćwiczenie rozpoczyna pierwszy zawodnik wykonując prowadzenie piłki dowolnym sposobem okrążając prawy słupek pierwszej bramki. Następnie prowadzi piłkę w kierunku drugiej bramki i obiega lewy słupek bramki. Ćwiczenie kończy podaniem piłki przez bramkę do partnera z rzędu przeciwnego i przechodzi na koniec rzędu przeciwnego. Zadanie kolejnej osoby jest podobne z tym, że prowadzi piłkę innym sposobem niż poprzednik.
*Sztafeta gwiaździsta – uczniowie prowadzą piłkę dowolnym sposobem i przekazują po obiegnięciu wszystkich zespołów i własnego pierwszej osobie z rzędu. Wygrywa zespół, który pierwszy ukończy zadanie w sposób prawidłowy.
*Gra szkolna

Część końcowa 4 ’

5)Uspokojenie organizmu
Przejście na palcach z jednej strony sali na drugą.
6)Czynności organizacyjno – porządkowe związane z zakończeniem zajęć
Zebranie sprzętu.
Zbiórka w szeregu
Omówienie najczęściej popełnianych błędów przez uczniów.
7)Motywacja do samodzielnej pracy na polu KF
Ocenienie osób wyróżniających się na lekcji.
Pożegnanie

Technika prowadzenia piłki (treści omówione na początku części głównej)

Prowadzenie jest jednym ze skutecznych sposobów przemieszczania się w dowolnym kierunku i zdobywanie terenu w grze indywidualnej. Prowadzenie piłki:

1. Nogą
a) zewnętrznym podbiciem
b) wewnętrznym podbiciem
c) prostym podbiciem

2. Prowadzenie sytuacyjne
a) wewnętrzną częścią stopy
b) prostym podbiciem
c) udem
d) głową

Podczas nauczania należy zwrócić uwagę na prowadzenie piłki jedną i drugą nogą krótko przy nodze, tocząc a nie uderzając, nogą dalszą od przeciwnika, asekurując ciałem, ze zmianą szybkości i kierunku, aby wzrok nie był skierowany na piłkę.

 Pilne !

Kalendarz ważnych wydarzeń

Ogłoszenia

Artykuły

Wróć do góry