Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

Środa, 27 września 2023, Do końca roku 95 dni Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.


 1. Przyprowadzanie dziecka do szkoły.


 1. Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie.

 2. Rodzic zgłasza do nauczyciela chęć udziału w konsultacjach i jest zobowiązany do wypełnienia i do oddania nauczycielowi oświadczenia, które jest załącznikiem procedury.

 3. Do szkoły rodzic przyprowadza/posyła wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.

 4. Nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.

 5. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów.

 6. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły (musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki) może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady -jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem.

 7. Dziecku przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura. Do szkoły przyjmowane są dzieci z temperaturą nie wyższą niż 37 stopni Celsjusza. Pomiar temperatury odbywa się przy każdym wejściu do szkoły i jest odnotowywany w rejestrze.

 8. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów utrudniających dezynfekcję.

 9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

 1. Odbieranie dziecka ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły po konsultacjach powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki.

 2. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.

 3. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub w wyznaczonym miejscu, ograniczając do minimum kontakty z innymi.

 4. Dziecko przed opuszczeniem sali myje ręce.

 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.

 6. Uczeń po zakończonych konsultacjach, udaje się do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.Wróć do góry