Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

Poniedziałek, 20 maja 2024, Do końca roku 225 dni Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Działania Szkoły Promującej Zdrowie 2021/2022

W dniu 23.11.2021 w ramach projektu wdrażanego w naszej szkole „Szkoła promująca zdrowie” uczniowie klasy czwartej podjęli działanie podczas zajęć godziny wychowawczej.

 halas1.jpg

halas2.jpg 

halas3.jpg 

Na początku zajęć wspólnie dyskutowaliśmy na temat: Jak hałas wpływa na nasze zdrowie? Następnie uczniowie indywidualnie wykonywali rysunki, przedstawiające ich spostrzeżenia o szkodliwości hałasu. Na koniec na dużym arkuszu papieru przykleiliśmy wszystkie prace tworząc w ten sposób zbiorowy plakat pt: „Nadmierny hałas to nasz wróg”. Wszyscy jednogłośnie postanowili, że podczas przerw będą starali się zachowywać ciszej, aby szanować zdrowie swoje i kolegów.

 Spotkanie z ciszą- czytanie bajek o ciszy.
W ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie odbyły się zajęcia pod nazwą "Spotkanie z ciszą", na których czytano bajki m.in. takie jak "Bajka o słoniu Tadku"czy "Fizia i Pan Hałas".
Bajki te pozwoliły uświadomić dzieciom, jak potrzebna jest w codziennym życiu cisza oraz jak negatywny wpływ wywiera hałas na zdrowie człowieka. Poprzez ukazanie perypetii bohaterów bajek zachęcano dzieci do cichego zachowania na co dzień.

2108.jpg 

 Zajęcia logopedyczne elementami rytmiki
W dniu 22.11.2021 r. w grupie Zajączków odbyły się zajęcia logorytmiczne w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie.
Dzieci poprzez naśladowanie uczyły się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz ruchowych dla doskonalenia koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej.
Głównym celem takich zajęć jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. W celu rozwoju wrażliwości słuchowej dzieci wykonywały ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, które polegają na szybkiej reakcji, najczęściej ruchowej na usłyszany sygnał; metrorytmiczne- rozwijające poczucie rytmu oraz ortofoniczne, gdzie naśladowano przeróżne odgłosy.
Na zakończenie, dzieci relaksowały się i rozładowywały napięcie podczas ćwiczenia „Pająk i pajęczyna”. Zajęcia przyczyniły się do pobudzenia wrażliwości słuchowej, rozwoju koncentracji uwagi oraz interakcji z rówieśnikami.

2105.jpg 

 2106.jpg

2107.jpg 

 

Zajęcia rozwijające słuch fonematyczny

    Grupa "Zajączków" wzięła udział w zajęciach logopedycznych mających na celu rozwijanie słuchu fonematycznego oraz pamięci słuchowej. Niezbędnym elementem w rozwoju percepcji słuchowej u dziecka jest trening słuchu, dzięki któremu poprawiają się zdolności językowe dziecka, kreatywność, komunikatywność oraz koncentracja. Do takich można zaliczyć wszelkie zabawy z dźwiękiem – jest i nie ma, zgadywanie skąd pochodzi, rozpoznawanie odgłosów, pokazywanie obrazków rozpoczynających się na odpowiednią głoskę, szukanie słów rozpoczynających się na odpowiednią sylabę. Ćwiczenia słuchu fonematycznego pozwolą przygotować dzieci do późniejszej nauki czytania i pisania.

21107.jpg

21108.jpg

Przedszkolaki promują zdrowie

   W ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowali gazetkę tematyczną odnośnie głównego problemu priorytetowego. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom czym jest hałas i jaki jest jego wpływ na samopoczucie człowieka oraz przekonanie o konieczności ograniczenia hałasu podczas pobytu w szkole. Dzieci za pomocą metody "burza mózgów" wymyślali hasła dotyczące hałasu, które zostały przypięte na gazetce znajdującej się na korytarzu. Dodatkowo dzieci w I półroczu brały udział w konkursie  na "Króla i Królową Ciszy" każdego miesiąca.

22010.jpg 

22011.jpg 

22012.jpg 

Aby zobaczyć więcej zdjęć kliknij poniższy link:

https://drive.google.com/drive/folder/19m-tYdnV_oGY5TcTWlDBdG2uhSDvS7bK?usp=sharing

 

   Klasa III realizując zadania z programu "Szkoła Promująca Zdrowie" podjęła następujące działania: zorganizowano spotkanie z pielęgniarką szkolną, gdzie uczniowie mieli możliwość zadawania gościowi pytań dotyczących pracy oraz powodów, dla których wybrał taki zawód. W ramach spotkania zostało przeprowadzone szkolenie z udzielania pomocy. Pielęgniarka pokazała dzieciom, jak należy postępować w przypadku różnych urazów, uczyła dzieci poprawnego oczyszczania ran, zakładania opatrunków na kończyny dolne i górne. Podczas ćwiczeń dzieci wykonywały sobie nawzajem opatrunki. W ramach współpracy z WOŚP wychowawca zapoznał klasę ze sposobami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: uczniowie poznali numery telefonów alarmowych, sposób wzywania pomocy, zabezpieczenia miejsca wypadku, rozpoznawania człowieka przytomnego i nieprzytomnego, wykonywania masażu serca i sztucznego oddychania. Swoje umiejętności zaprezentowali przed uczniami z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły. Przedszkolacy z zainteresowaniem przyglądał się prezentowanym czynnościom, i co odważniejsi próbowali swoich sił, naśladując starszych kolegów. Właściwe i szybkie udzielanie pierwszej pomocy jest bardzo ważne, dlatego należy jej uczyć od najmłodszych lat, bo dzięki temu możemy uratować ludzkie życie.  

22108.jpg

22109.jpg

22110.jpgWróć do góry